Collection: Alr obrazovka

Okolité svetlo odmietajúce pre ultra krátke hodenie projektor obrazovky môže blokovať okolité svetlo v prostredí.

Máme tiež eletric automatický posuvník, ktorý posúva von, keď je projektor zapnutý a posúva späť, keď vypne.